Za medije - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

Za medije

Multimedijske vsebine so dostopne na tej povezavi: https://univerzamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mitja_cvetko_um_si/ElJzEVu9Z0hOt2KzTBHxivkBwjSaRxKaoMvUuKqHZ0EbJQ?e=KJ0sen

Za novinarska vprašanja smo vam na voljo: info@ditko.si