O projektu - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

O projektu

O NAS

DITKO – Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav slovenščina igra vlogo obveznega šolskega predmeta v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, kasneje ljudje pogosto izgubijo stik z njo. Jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti. Kot odziv temu je tako v preteklih letih v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Spoznajte jih s pomočjo naše spletne strani, naših družbenih omrežij in delavnic, ki jih izvajamo.

Naj jezik živi in se razvija skupaj z nami!

 

 

 

Predstavitveni video

Predstavitev priročnikov

SODELUJOČI

izr. prof. dr. SUZANA ŽILIČ FIŠER, univ. dipl. nov.
vodja projekta
#kulturnapolitika #managementprojektov #managementorganizacij #komunikacijskimanagement #upravljanjemedijev

izr. prof. dr. DARINKA VERDONIK, prof. slov.
članica projekta
#jezikoslovnetehnologije #korpusnojezikoslovje #slovenistika

asist. mag. PETER ČAKŠ, univ. dipl. komun.
član projekta
#družbenimediji #odnosizjavnostmi #promocija #marketingodnosovzjavnostmi

doc. dr. INES KOŽUH, univ. dipl. med. kom.
članica projekta
#uporabadružbenihmedijev #uporabnostinuporabniškaizkušnja #interakcijačlovekračunalnik

izr. prof. dr. MATJAŽ DEBEVC, univ. dipl. inž. el.
član projekta
#interaktivnetehnologije #interakcijačlovekračunalnik #računalništvo

asist. JANI PAVLIČ, mag. inž. med. kom.
član projekta
#multimedijskaprodukcija #multimedija #videomontaža #fotografija 

MITJA CVETKO, mag. inž. med. kom.
član projekta
#grafičnooblikovanje #promocija #splentnestrani 

Projekt financira Republika Slovenija - Ministrstvo za kulturo.