Sporočila za medije - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

Sporočila za medije

13. 11. 2019 - DITKO: ALI POZNAMO SPLETNE JEZIKOVNE PRIROČNIKE?

DITKO: ALI POZNAMO SPLETNE JEZIKOVNE PRIROČNIKE?

Na Inštitutu za medijske komunikacije FERI se končuje dvoletni projekt promocije spletnih jezikovnih priročnikov

Maribor, 13. november – Inštitut za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru je zaključil dvoletni promocijski jezikovni projekt. Namen projekta DITKO, ki ga financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, je bil uporabnikom različnih družbenih skupin, od študentov prek delovno aktivnega prebivalstva do upokojencev, približati spletne jezikovne priročnike. Ti so lahko še posebej uporabni pri šolanju, študiju, delu ali drugih vsakodnevnih opravilih. Znotraj dvoletnega projekta so vzpostavili različne promocijske aktivnosti, kot so spletna stran ditko.si, strani na družbenih omrežjih, pripravljali so praktične delavnice in izvedli raziskavo o seznanjenosti javnosti s temi jezikovnimi priročniki.

Projekt DITKO je na Inštitutu za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru nastal z zavedanjem, da jezikovni priročniki že dolgo niso več le v knjižni obliki, ampak so danes najširše dostopni prek spleta, na telefonih, tablicah in računalnikih. V sklopu projekta DITKO so vzpostavili enotno spletno stran ditko.si s predstavitvijo vseh spletnih jezikovnih priročnikov, ki so danes na voljo za slovenščino. Komunikacijo so razširili še na družbene medije in tako v času trajanja aktivnosti opozarjali na dostopnost spletnih jezikovnih virov pri reševanju različnih jezikovnih vprašanj: »Uporabnike smo v digitalnem okolju seznanjali, kako poiskati odgovor na jezikovno dilemo, in jim tako predstavljali prednosti uporabe spletnih jezikovnih priročnikov,« razlaga vodja projekta izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer.

Čeprav marsikdo že pozna spletni dostop do njih, pa so delavnice v okviru projekta DITKO obiskali mnogi, ki spletnih jezikovnih priročnikov niso poznali ali pa so poznali le nekatere izmed njih: »Z uporabniki smo se na praktičnih delavnicah sprehodili skozi konkretne jezikovne zagate in na praktičnih primerih pokazali uporabo jezikovnih priročnikov. Pokazalo se je, da uporabniki poznajo le posamezne slovarske portale, pa še te zelo površinsko. Po drugi strani so bila vprašanja o jezikovnih dilemah pogosto izpostavljena. Na delavnicah smo se z uporabniki sprehodili skozi spletne jezikovne priročnike v iskanju odgovorov na te dileme in jim pokazali, da so odgovori samo nekaj klikov stran, če le vemo, kje in kako iskati,« razlaga izr. prof. dr. Darinka Verdonik, strokovna vodja projekta.

V sklopu projekta je nastala tudi raziskava o zanimanju različnih ciljnih skupin za skrb za slovenščino: »Raziskava nam je dala pomembne podatke o tem, kako uporabniki gledajo na materni jezik, na njegovo rabo, kako dobro spoznajo spletne jezikovne priročnike, kakšna se jim zdi njihova uporabnost in uporabniška izkušnja,« razlaga Žilič Fišerjeva in dodaja, da je »vprašanje maternega jezika v primerjavi z jeziki, ki dominirajo v globalnem okolju, pomembno kulturno, pa tudi identitetno vprašanje«. Z zavedanjem o pomenu in načinu rabe jezika avtorji projekta ohranjajo spletno stran ditko.si, ki še naprej ostaja dostopna in tako kot edina v Sloveniji združuje dostop do vseh razpoložljivih spletnih jezikovnih priročnikov iz ene točke.

19. 9. 10. 2019 – Delavnica DITKO – Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu. Verjetno si težko predstavljate učinkovito delo v marketingu brez ustreznega nivoja znanja slovenskega jezika? Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko, kjer vam bomo predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost. Delavnico bo v sredo, 9. 10. 2019, v Knjižnici Bistrica ob Sotli vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

17. 9. 2019 – Moj jezik v digitalnem svetu – DITKO

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti. V preteklih letih je v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko v Knjižnico Rogaška Slatina 19. 9. 2019, ko vam bomo predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost. Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

Sledite nam na Facebooku in Instagramu

12. 9. 2019 – Ditko delavnica v Knjižnici Nova vas v Mariboru

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti. V preteklih letih je v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko, kjer vam bomo predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost. Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

15. 5. 2019 – Rektorat, Univerza v Mariboru

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti. V preteklih letih je v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko, kjer vam bomo predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost. Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

Ostanite obveščeni – novice Ditko

13. 5. 2019 – Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu. Verjetno si težko predstavljate učinkovito delo v marketingu brez ustreznega nivoja znanja slovenskega jezika? Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko na fakulteto za humanistične študije, ki bo 13. 5. 2019 ob 13.00 uri na Fakulteti za humanistične študije. Predstavili vam bomo spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost. Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

12. 5. 2019 – Delavnica DITKO – Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu.

Verjetno si težko predstavljate učinkovito delo v marketingu brez ustreznega nivoja znanja slovenskega jezika? Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko, ki bo 8. 5. 2019 ob 10.00 uri na Fakulteti za turizem v Brežicah. Predstavili vam bomo spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

Ditko vas čaka na Instagramu

26. 10. 2018 - INŠTITUT ZA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE NA FERI PREDSTAVLJA DITKO

Projekt DITKO je namenjen promociji spletnih strani, ki uporabnikom ponujajo različne slovarje in jezikovne priročnike za slovenščino ter predstavitvi njihove uporabne vrednosti pri vsakdanjem delu.

Maribor, 26. september – Inštitut za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru je v tem letu začel s promocijskim jezikovnim projektom. Namen projekta, ki so ga poimenovali DITKO,  je uporabnikom različnih starostnih skupin približati spletne jezikovne priročnike, ki jih lahko uporabljajo pri šolanju, študiju, delu ali drugih vsakodnevnih opravilih. Dvoletni projekt, znotraj katerega so vzpostavili različne promocijske aktivnosti, financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Na inštitutu za namen projekta izvajajo raziskavo,  postavili so spletno stran, izvedli delavnice in celovite aktivnosti ozaveščanja različnih ciljnih javnosti.

Jezikovni priročniki že dolgo niso več le slovarji in enciklopedije v knjižni obliki. Danes jih je večina dostopnih na spletu, a mnogo uporabnikov z njimi ni seznanjenih. »Globalno okolje ob obilici prednosti ponuja tudi nevarnosti za materne jezike. Namen projekta Ditko je v digitalnem obdobju ponuditi digitalne vsebine slovenščine in jih čim bolj učinkovito približati uporabnikom. Zato smo vzpostavili enotno spletno stran ditko.si s predstavitvijo vseh spletnih jezikovnih priročnikov, ki so danes na voljo za slovenščino. Navsezadnje, tudi uporabna vrednost poznavanja maternega jezika je večja, kot se je pogosto uporabniki zavedajo, « razlaga vodja projekta izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer. V promociji se zato osredotočajo na različne ciljne skupine, od šolarjev in študentov prek delovno aktivne populacije do brezposelnih in upokojencev. »Za vsako izmed ciljnih skupin smo zasnovali delavnice, kjer uporabniki izvedo, kje in kako poiskati pomoč, ko se znajdejo v jezikovni zagati. Prav tako smo pripravili serijo promocijskih aktivnosti, s katerimi jih želimo doseči in jim predstaviti prednosti uporabe spletnih jezikovnih priročnikov. V projektu izvajamo tudi raziskavo o zanimanju različnih ciljnih skupin za skrb za slovenščino, kar nam lahko da pomembne podatke o tem, koliko smo pripravljeni  skrbeti za našo jezikovno doslednost pri jeziku, kot je slovenščina, ki je v današnjem svetu jezik zelo majhnega okolja. Vprašanje maternega jezika v primerjavi z jeziki, ki dominirajo v globalnem okolju, je pomembno kulturno, pa tudi identitetno vprašanje,« še dodaja Suzana Žilič Fišer.

Ena od ključnih aktivnosti projekta so, poleg spletne strani, delavnice, ki so namenjene različnim skupinam prebivalstva. »Na delavnicah predstavimo konkretne jezikovne težave, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, in poti do njihovih rešitev, seveda s pomočjo spletnih jezikovnih priročnikov, ki so na voljo,« pojasnjuje izr. prof. dr. Darinka Verdonik, strokovna vodja projekta. Delavnice so letos izvedli na fakultetah, v študentskem klubu, univerzi za tretje življenjsko obdobje, v lokalni skupnosti in delovnem kolektivu. »Vsako delavnico prilagodimo ciljni skupini in zadovoljni smo, ko vidimo, da uporabniki pridobijo novo znanje. Po naših opažanjih je poznavanje spletnih jezikovnih priročnikov dokaj slabo, zato so takšne aktivnosti še toliko pomembnejše. Navsezadnje je bil marsikdo nazadnje v stiku s formalnim učenjem slovenščine deset, dvajset let nazaj, ko priročnikov, kot jih poznamo danes, še ni bilo,« dodaja Verdonikova.

Inštitut za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru bo s projektom nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Ponovno se bodo odpravili med različne ciljne skupine uporabnikov, nastala bo informativna brošura, zaključili pa bodo tudi raziskavo o uporabi in prepoznavnosti spletnih jezikovnih priročnikov. Vseskozi dopolnjujejo tudi spletno stran ditko.si, kjer so vsi dostopni spletni jezikovni priročniki zbrani na enem mestu.

24. 10. 2018 – Delavnica Ditko

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu.

Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer vam bomo 24. 10. 2018 ob 16.00 predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka, naša sodelavka, izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

23. 10. 2018 – Moj jezik v digitalnem svetu

Naš jezik je živ in nenehno se spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu. Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer vam bomo 23. 10. 2018 ob 17.00 predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

19. 10. 2018 – Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

V preteklih letih je v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Obiščite spletno stran Ditko.si in spoznajte še veliko več na delavnici v petek, 19. oktobra, od 11. do 13. ure v predavalnici 19 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

11. 10. 2018 – Delavnica Ditko na FERI

V preteklih letih je v Sloveniji kot rezultat uspešno izpeljanih projektov zaživelo kar nekaj z jezikom povezanih spletnih strani. Jih poznate?

Obiščite spletno stran Ditko.si in spoznajte še veliko več na delavnici v petek, 19. oktobra, od 11. do 13. ure v predavalnici 19 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

Obiščite Ditko Facebook stran

9. 10. 2018 – Delavnica Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu.  Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko v Knjižnico Šmarje pri Jelšah, kjer vam bomo 9. 10. 2018 ob 10.00 predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

10. 2018 – Delavnica Ditko vas vabi v Kaplo na Kozjaku

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu. Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko v Osnovno šolo Kapla na Kozjaku, kjer vam bomo 3. 10. 2018 ob 16.00 predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.

Dobrodošli na spletno stran Ditko.si

21. 6. 2018 – Delavnica DITKO – Moj jezik v digitalnem svetu

Čeprav je slovenščina obvezen šolski predmet v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pa kasneje pogosto nimamo več priložnosti, da bi nadgrajevali svoje znanje o njej. Toda jezik je živ in se nenehno spreminja, zato je nujno, da razvijamo in izpopolnjujemo svoje pisne in govorne spretnosti, še posebej, če ga potrebujemo pri študiju ali delu. Pri tem so vam lahko v pomoč različne, z jezikom povezane spletne strani, ki so v Sloveniji v preteklih letih zaživele kot rezultat uspešno izpeljanih projektov. Jih poznate?

Pridite na delavnico projekta Ditko na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer vam bomo 21. 6. 2018 ob 10.00 predstavili spletne jezikovne vire in njihovo uporabnost.

Delavnico bo vodila jezikoslovka izr. prof. dr. Darinka Verdonik s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Projekt Ditko.si izvaja Inštitut za medijske komunikacije, UM FERI, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Udeležba je brezplačna.