Pogoji sodelovanja v nagradni anketi - Ditko.si - Digitalni jezikovni globus

Pogoji sodelovanja v nagradni anketi

  1. Nagradno anketo prireja Inštitut za medijske komunikacije (UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor) v okviru pojekta Moj jezik v digitalnem svetu (v prihodnje Ditko). Kontakt: medijske@um.si.
  2. Anketa se izvaja za raziskovalne namene projekta Ditko, analizo rabe, obveščenosti in prepoznavnosti spletnih jezikovnih virov.
  3. Nagradna anketa poteka od 30. 6. 2018 do vključno 30. 6. 2019.
  4. V nagradni anketi lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in morajo biti stare najmanj 18 let. Anketa je namenjena fizičnim osebam.
  5. Anketa je anonimna, razen kadar anketiranec poda svoj e-poštni naslov za namen obvestila o rezultatih ali/in sodelovanja v nagradnem žrebu.
  6. Za sodelovanje v nagradni anketi mora anketiranec obvezno podati svoj e-poštni naslov, da ga lahko v primeru dobitka obvestimo.
  7. Nagradni sklad zajema skupno 34 USB-ključkov.
  8. Žrebanja bodo potekala vsak teden med 5. 11. 2018 in 30. 6. 2019 (skupaj 34 tednov) na delovni dan v petek (v kolikor petek ni delovni dan se žreb prestavi na naslednji delovni dan). Žrebanje bo potekalo na UM FERI v tričlanski komisiji. Žreb bo opravil računalniški program, ki bo tedensko izžrebal enega (1) dobitnika USB-ključka kapacitete 8GB. Nagrajenci bodo obveščeni po e-pošti. Nagrajenec bo moral za prejem nagrade posredovati ime, priimek in naslov, kamor bo prejel nagrado. Nagrajenec se strinja, da njegovo ime in prvo črko priimka (npr. Janez N.) objavimo na spletni strani ditko.si. Nagrajenec ima na voljo 15 delovnih dni od prejema e-poštnega sporočila, da posreduje omenjene podatke. V kolikor v tem času ne posreduje podatkov, smatramo, da odtopa od nagrade in imamo pravico izžrebati naslednjega/nadomestnega nagrajenca. Ena oseba sme sodelovati samo enkrat, vključena pa je v vse preostale naslednje žrebe.
  9. V žreb bodo vključeni samo popolnoma izpolnjeni anketni vprašalniki, podan mora biti tudi e-poštni naslov. V primeru večkratnega sodelovanja bomo ankete izključili.