Vadnica – Stran 2 – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

Vadnica

Zakaj ne moremo preživet s 1500 €?

“Moremo” je naklonski glagol. Za naklonskimi glagoli pišemo nedoločnik z -i na koncu, tj. “preživeti”. O pisanju nedoločnika se lahko poučiš na Pedagoškem slovničnem portalu (http://slovnica.slovenscina.eu/problemi-z-glagoli/nedolocnik-in-kratki-nedolocnik). DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Letos Božič ne pride za božič.

V povedi: “Letos Božič ne pride za božič.” pomeni Božič (z veliko začetnico) priimek, medtem ko krščanski praznik božič pišemo z malo začetnico. Pri takšnih dilemah si lahko pomagamo s priročniki: FRAN, SLOLEKS ali GIGAFIDA FRAN 🔗 fran.si SLOLEKS 🔗  slovenscina.eu/sloleks GIGAFIDA 🔗 gigafida.net

Na pokopališču bojo vsi gledali vašo ikebano.

V povedi “Na pokopališču bojo vsi gledali vašo ikebano” je uporabljena neknjižna oblika glagola biti. Knjižna oblika se glasi: “Na pokopališču bodo vsi gledali vašo ikebano.” Pri pregibanju besed sta nam lahko v veliko pomoč Slovenski oblikoslovni leksikon SLOLEKS in spletna verzija pregibnika Amebis Besana.

Kaj je cntntn (tudi sntntn)?

Cntntn (v nekaterih predelih Slovenije tudi sntntn) je majhna aluminijasta priprava na vrhu pločevinke (za pivo ali druge pijače), s katero to pločevinko odpremo. Besede cntntn ne bomo našli v slovarjih, saj gre za pogovorno besedo. Pri takšnih dilemah ti lahko pomaga prosti slovar žive slovenščine: Razvezani jezik.

Zakaj Novega Mesta ni na zemljevidu?

Novega Mesta na zemljevidu ne boste našli, boste pa našli Novo mesto. Mesto v tem primeru pišemo z malo začetnico.  V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje (če ne stojijo na začetku imena): Škofja Loka, Sladki Vrh,...

Kaj je narobe z tem vprašanjem?

Pri vprašanju “Kaj je narobe z tem vprašanjem?” je napačno uporabljen predlog z. Zapisati bi bilo treba s: "Kaj je narobe s tem vprašanjem?”. Pravilne rabe predlogov s/z se lahko naučite v tem jezikovnem viru: Pedagoški slovnični portal.

Kategorije novic