Vadnica – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

Vadnica

Ali je “Vi” starinsko?

Ali je uporaba Vi z veliko začetnico res zastarela oz. celo napačna in se odsvetuje, če npr. pišete sporočilo profesorju ali nadrejenemu? Odgovor preverite v Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3607/ali-je-vi-starinsko

Boš sendvič za sabo?

S sirom ali brez? Zaenkrat pustimo sir. Najprej se vprašajmo, kako bomo naročili za to go ali pa take away? Boste rekli sendvič za sabo ali za s seboj? Ali boste naročili kavo za na pot ali kavo na poti? Poišči odgovor na Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1178/kako-slovenimo-izraz-coffee-to-go

Je rekel kdo kaj o faksu?

Družboslovni, strojni, ekonomski, medicinski, računalniški in gradbeni faks so (poleg končanega faksa seveda) najpogostejše kolokacije besede faks. Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika. CJVT kolokacije: https://goo.gl/BsLAiv. CVJT KOLOKACIJE 🔗 viri.cjvt.si/kolokacije

Kaj naj bo nadaljni korak?

V besedi nadaljni manjka črka j. Pravilno zapisano vprašanje se glasi: "Kaj naj bo nadaljnji korak?". Za tovrstne težave vam lahko pomaga poglavje na Pedagoškem slovničnem portalu:  http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-lj. DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Ali že veste, koga bote volili?

“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”. Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA. Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA. V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo...

Kategorije novic