preživeti – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

preživeti

Zakaj ne moremo preživet s 1500 €?

“Moremo” je naklonski glagol. Za naklonskimi glagoli pišemo nedoločnik z -i na koncu, tj. “preživeti”. O pisanju nedoločnika se lahko poučiš na Pedagoškem slovničnem portalu (http://slovnica.slovenscina.eu/problemi-z-glagoli/nedolocnik-in-kratki-nedolocnik). DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Kategorije novic