Novo interaktivno učno e-okolje

Na Univerzi v Mariboru pripravili novo interaktivno učno e-okolje SLOVENŠČINA NA DLANI, dostopno na spletnem mestu https://slo-na-dlani.si/.

E-okolje je namenjeno za obogatitev pouka slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Ker je povsem prosto dostopno, je na voljo tudi vsem drugim uporabnikom in uporabnicam, ki želite preveriti ali nadgraditi svoje jezikovno znanje. E-okolje na podlagi najsodobnejših jezikovnih tehnologij ponuja številne vaje in naloge, s pomočjo katerih lahko izboljšate svoje znanje pravopisa in slovnice, poznavanje frazemov in pregovorov ter besedil. Če imate kakšna nerazrešena jezikovna vprašanja, lahko pobrskate po razlagah v zavihku Znanje. Znotraj vsebinskega sklopa Frazemi in pregovori pa so dostopni tudi slovarski opisi za izbrane frazeme in pregovore (zbirka FRIDA).

Več o projektu: https://slo-na-dlani.si/projekt