volitve – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

volitve

Ali že veste, koga bote volili?

“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”. Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA. Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA. V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo...

Kategorije novic