“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”.

Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA.

Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA.

V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo po pogovornem ali standardiziranem zapisu.

SLOLEKS
🔗  slovenscina.eu/sloleks

AMEBIS BESANA
🔗 besana.amebis.si/pregibanje

GIGAFIDA
🔗 gigafida.net

GOS
🔗 korpus-gos.net