“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”.

Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA.

Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA.

V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo po pogovornem ali standardiziranem zapisu.

Pregibanje besed v slovenskem jeziku. Vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove lastnosti.

SLOLEKS
🔗  slovenscina.eu/sloleks

Pregibanje besed.

AMEBIS BESANA
🔗 besana.amebis.si/pregibanje

Obsežna zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih publikacij vseh vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura), spletnih besedil, prepisov parlamentarnih govorov in podobno.

GIGAFIDA
🔗 gigafida.net

Korpus GOvorjene Slovenščine.
Obsega transkripcije okrog 120 ur posnetkov (po)govora v najrazličnejših situacijah, ki smo jim izpostavljeni vsak dan: od radijskih in televizijskih oddaj prek šolskih ur in predavanj do zasebnih pogovorov med prijatelji ali v krogu družine ter raznih delovnih sestankov, svetovanj, pogovora ob prodaji, storitvah ipd.

GOS
🔗 korpus-gos.net