vadnica – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

vadnica

Ali je “Vi” starinsko?

Ali je uporaba Vi z veliko začetnico res zastarela oz. celo napačna in se odsvetuje, če npr. pišete sporočilo profesorju ali nadrejenemu? Odgovor preverite v Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3607/ali-je-vi-starinsko

Boš sendvič za sabo?

S sirom ali brez? Zaenkrat pustimo sir. Najprej se vprašajmo, kako bomo naročili za to go ali pa take away? Boste rekli sendvič za sabo ali za s seboj? Ali boste naročili kavo za na pot ali kavo na poti? Poišči odgovor na Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1178/kako-slovenimo-izraz-coffee-to-go

Kaj naj bo nadaljni korak?

V besedi nadaljni manjka črka j. Pravilno zapisano vprašanje se glasi: "Kaj naj bo nadaljnji korak?". Za tovrstne težave vam lahko pomaga poglavje na Pedagoškem slovničnem portalu:  http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-lj. DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Ali že veste, koga bote volili?

“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”. Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA. Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA. V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo...

Zakaj ne moremo preživet s 1500 €?

“Moremo” je naklonski glagol. Za naklonskimi glagoli pišemo nedoločnik z -i na koncu, tj. “preživeti”. O pisanju nedoločnika se lahko poučiš na Pedagoškem slovničnem portalu (http://slovnica.slovenscina.eu/problemi-z-glagoli/nedolocnik-in-kratki-nedolocnik). DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Letos Božič ne pride za božič.

V povedi: “Letos Božič ne pride za božič.” pomeni Božič (z veliko začetnico) priimek, medtem ko krščanski praznik božič pišemo z malo začetnico. Pri takšnih dilemah si lahko pomagamo s priročniki: FRAN, SLOLEKS ali GIGAFIDA FRAN 🔗 fran.si SLOLEKS 🔗  slovenscina.eu/sloleks GIGAFIDA 🔗 gigafida.net

Zakaj Novega Mesta ni na zemljevidu?

Novega Mesta na zemljevidu ne boste našli, boste pa našli Novo mesto. Mesto v tem primeru pišemo z malo začetnico.  V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje (če ne stojijo na začetku imena): Škofja Loka, Sladki Vrh,...

Kaj je narobe z tem vprašanjem?

Pri vprašanju “Kaj je narobe z tem vprašanjem?” je napačno uporabljen predlog z. Zapisati bi bilo treba s: "Kaj je narobe s tem vprašanjem?”. Pravilne rabe predlogov s/z se lahko naučite v tem jezikovnem viru: Pedagoški slovnični portal.

Kategorije novic