V besedi nadaljni manjka črka j. Pravilno zapisano vprašanje se glasi: "Kaj naj bo nadaljnji korak?".

Za tovrstne težave vam lahko pomaga poglavje na Pedagoškem slovničnem portalu:  http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-lj.

DIGITALNI UČBENIK
🔗 slovnica.slovenscina.eu