Družboslovni, strojni, ekonomski, medicinski, računalniški in gradbeni faks so (poleg končanega faksa seveda) najpogostejše kolokacije besede faks.

Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika.

CJVT kolokacije: https://goo.gl/BsLAiv.

CVJT KOLOKACIJE
🔗 viri.cjvt.si/kolokacije