ditko – Ditko.si – Digitalni jezikovni globus

ditko

Ali je “Vi” starinsko?

Ali je uporaba Vi z veliko začetnico res zastarela oz. celo napačna in se odsvetuje, če npr. pišete sporočilo profesorju ali nadrejenemu? Odgovor preverite v Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3607/ali-je-vi-starinsko

Boš sendvič za sabo?

S sirom ali brez? Zaenkrat pustimo sir. Najprej se vprašajmo, kako bomo naročili za to go ali pa take away? Boste rekli sendvič za sabo ali za s seboj? Ali boste naročili kavo za na pot ali kavo na poti? Poišči odgovor na Jezikovni svetovalnici: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1178/kako-slovenimo-izraz-coffee-to-go

Je rekel kdo kaj o faksu?

Družboslovni, strojni, ekonomski, medicinski, računalniški in gradbeni faks so (poleg končanega faksa seveda) najpogostejše kolokacije besede faks. Kolokacije so tipične sopojavitve besed in so pomemben del jezika; ker prinašajo podatek o tipičnosti, so slovarji kolokacij uporabni zlasti kot pomoč pri jezikovni produkciji, tudi na ravni usvajanja jezika. CJVT kolokacije: https://goo.gl/BsLAiv. CVJT KOLOKACIJE 🔗 viri.cjvt.si/kolokacije

Kaj naj bo nadaljni korak?

V besedi nadaljni manjka črka j. Pravilno zapisano vprašanje se glasi: "Kaj naj bo nadaljnji korak?". Za tovrstne težave vam lahko pomaga poglavje na Pedagoškem slovničnem portalu:  http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-lj. DIGITALNI UČBENIK 🔗 slovnica.slovenscina.eu

Ali že veste, koga bote volili?

“Bote volili” je pogovorna oblika. Ko pišemo, uporabimo “boste volili”. Pri pregibanju pomožnega glagola “biti” in drugih besed sta lahko v pomoč SLOLEKS ali AMEBIS BESANA. Pogostost pojavljanja različnih oblik glagola “biti” lahko preverimo v korpusu GIGAFIDA. V pomoč nam je lahko tudi govorni korpus GOS, kjer lahko iskano geslo tudi poslušamo. Gesla lahko iščemo...

Zakaj Novega Mesta ni na zemljevidu?

Novega Mesta na zemljevidu ne boste našli, boste pa našli Novo mesto. Mesto v tem primeru pišemo z malo začetnico.  V naselbinskih imenih pišemo vse sestavine z veliko začetnico, izjeme so le neprvi predlogi in samostalniki mesto, trg, vas (vesca), selo (sela, selce), naselje (če ne stojijo na začetku imena): Škofja Loka, Sladki Vrh,...

Kategorije novic